Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Telefoon: +31-651331718
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Vakantiehuis Flevoland
Telefoon: +31-651331718
Ga naar de inhoud
NL | DE | EN
Reserveren & Betalen
 • Uw Vakantiehuis of Vakantievilla is gereserveerd na ontvangst van uw aanbetaling, welke 50% van de huursom bedraagt, en binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 • Met het overmaken van de aanbetaling accepteert u de algemene voorwaarden en overige leveringsvoorwaarden van Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland zoals die op www.vakantiehuisflevoland.nl zijn gepubliceerd.
 • Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland accepteert uitsluitend betaling per bankoverschrijving, ten gunste van de met de factuur aangewezen bankrekening.
 • De door Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland verstrekte factuur (huursom + borg) dient 6 weken voor aankomst in zijn geheel te zijn voldaan.
 • De huurder dient Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland bij en vanaf het reserveren correct te informeren over het aantal personen dat verblijf zal houden gedurende de huurperiode.  Alleen het aantal personen die Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland bekend zijn hebben toegang tot het vakantiepark, kinderen jonger dan 2 jaar niet meegeteld.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verkregen van Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland.
Annuleren
Bij annuleringen die minder dan 4 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode worden doorgegeven verliest huurder 100% van de overeengekomen huursom.

Het beperken van het aantal dagen binnen de reservering die reeds bevestigd is wordt aangemerkt als een annulering van die dagen. Dat betekent dat op de annulering van dagen het hierboven beschreven annuleringsbeleid van toepassing is. Annuleringen moeten kenbaar worden gemaakt per e-mail.

Het risico verbonden aan het annuleren van een reservering komt voor rekening van de huurder van een vakantieverblijf. Dat risico is te verzekeren met behulp van een reisverzekering, en is af te sluiten bij uw verzekeringstussenpersoon (of online aanbieders). Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland raadt huurders aan een
reisverzekering af te sluiten die kosten verbonden aan annuleringen vergoedt.
Borg
De borg bedraagt 300 Euro en die voldoet de huurder op factuur. Met het betalen van de borg accepteert huurder de algemene voorwaarden met de overige leveringsvoorwaarden van Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland. Daarbij gaat huurder akkoord dat alle aangerichte schade, veroorzaakt door huurder of aan huurder verbonden personen zoals diens gasten, met de door huurder betaalde borg zal worden verrekend. De huurder is aansprakelijk voor de gehele schade ook indien die meer bedraagt dan 300 Euro. Dat betekent dat de borg niet kan worden aangemerkt als een vorm van maximering van het eigen risico. De borg zal na controle van het vakantiehuis of vakantievilla en na aftrek van eventuele schade binnen 14 dagen worden teruggestort.
Aankomst & Vertrek
Voorbereidingen op uw aankomst
Zorg er voor dat uw contactpersoon van Sailfox VOF op de hoogte is van uw correcte aankomsttijd zodat uw ontvangst naar behoren kan verlopen. Houd uw contactpersoon van Sailfox VOF op de hoogte van eventuele veranderingen of vertragingen op de weg.

Aankomst
Het vakantiehuis of vakantievilla zal beschikbaar zijn vanaf 15:00pm, zoveel eerder in het geval overeengekomen.

Vertrek
U dient het vakantiehuis of vakantievilla op de overeengekomen vetrekdatum voor 10:00am te verlaten. Een vertrek na 10:00 uur zal kosten met zich mee brengen.

Het vakantiehuis of vakantievilla dient op de volgende wijze worden achtergelaten:
 • U levert het vakantiehuis of vakantievilla veegschoon op.
 • Alle keukeninventaris plaatst u schoon, afgewassen en afgedroogd in de daarvoor bestemde kasten en laden.
 • Dekbedovertrekken en overig linnengoed laat u beneden opgevouwen bij de trap achter.
 • Afwasmachine, diepvries en koelkast zijn schoon en leeg.
 • Oven en BBQ zijn schoon.
 • Etenswaren zijn overal verwijderd.
 • De vuilnisbakken zijn geleegd, het afval kunt u kwijt in de daarvoor bestemde afvalcontainers van het vakantiepark.
 • U stelt een inventarislijst op van eventueel breukwerk en andere schade. Schade heeft u uit sportiviteit voor vertrek ook bij uw contactpersoon van Sailfox VOF gemeld.
Gedrag & Aansprakelijkheid
Gedrag op het Vakantiepark
 •  Harde muziek en feesten zijn absoluut verboden. Huurders en aan deze verbonden personen zoals diens gasten die in een vakantiehuis of vakantievilla op het vakantiepark verblijven, die moeten zich er bewust van zijn dat feestjes en luide muziek geklaag van de buren en problemen met de politie oplevert. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u zonder recht op restitutie van de huursom per direct, en ongeacht het tijdstip uit het vakantiehuis of -villa worden verwijderd.
 • Op het vakantiepark gelden ook de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeewolde, die stellen net als in elke andere Gemeente aanvullende regels met betrekking tot de nachtrust tussen 22.00pm en 08.00am. Kort gezegd dient de nachtrust van anderen te worden gerespecteerd.
 • Huurder zorgt dat deze en al de aan deze verbonden personen zoals diens gasten regelgeving en bepalingen zal/zullen naleven, huurder is verantwoordelijk voor die naleving.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen-inventaris (behalve serviesgoed, glazen en bestek nodig voor uw maaltijd buiten) is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • In het geval Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland zich genoodzaakt ziet de huurovereenkomst met huurder te ontbinden vanwege het niet naleven van de Algemene Voorwaarden of overige leveringsvoorwaarden, dan zal huurder geen recht hebben op enige huurcompensatie en zal die de borg van 300 Euro niet terugontvangen. Waarbij huurder aansprakelijk blijft voor schade dat de 300 Euro borg te boven gaat.

Aansprakelijkheid
 • Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland is
  niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die aan het vakantiehuis of vakantievilla werd aangericht door huurder of door aan huurder verbonden personen zoals diens gasten. Tot die schade behoort ook die als gevolg van brand, diefstal en wangedrag.
 • Het vakantiehuis of vakantievilla beschikt over WiFi waar de huurder gebruik van kan maken en laten maken. Het is ten strengste verboden illegaal van internet te down- en te uploaden, of in strijd met de wet of goede zeden te streamen! Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het internetgebruik tijdens de huurperiode, en indien er boetes worden opgelegd zullen deze aan de huurder worden doorberekend. De persoonsgegevens van huurder of vermoedelijke overtreder worden op verzoek van autoriteiten en auteursrechthebbende(n) aan deze kenbaar gemaakt. Alle door Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 • Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland zal haar uiterste best doen de details op www.vakantiehuisflevoland.nl zo correct en precies mogelijk weer te geven. Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland is niet verantwoordelijk voor gemaakte fouten of omissies, behoudt het recht de gepubliceerde informatie inclusief prijzen en overige voorwaarden, foto's en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.
 • De Algemene Voorwaarden en overige leveringsvoorwaarden van Sailfox VOF h/o Vakantiehuis Flevoland hebben geen effect op de wettelijke rechten van de gebruiker van www.vakantiehuisflevoland.nl, huurder of aan huurder verbonden personen zoals diens gasten.
Sail-Fox VOF Telefoon:  +31651331718
Email: contact@sailfox.nl
K.v.K. 01066075
Sail-Fox VOF Telefoon:  +31651331718
Email: contact@sailfox.nl
K.v.K. 01066075
Terug naar de inhoud